Novinky

Pozvánka na valnou hromadu dne 25.5.2021

21.04.2021 09:30
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Bytové sdružení Teplice, spol. s r.o.obracím se na Vás jakožto na společníka společnosti Bytové sdružení Teplice, spol. s r.o.,IČO: 490 99 698,se sídlem Štúrova 667/9, Trnovany, 415 01 Teplice, zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Krajským soudem...